Returer

Retur

Ønsker du å angre deler eller hele kjøpet skriver du ut tilsendte angreskjema, som ble levert sammen med ordrebekreftelsen, og fyller det ut. Skjema legges ved i retursendingen.

Bytte

Ønsker du å bytte noen produkter er det fint om du kontakter oss. Vi kan da holde av ønsket vare man vil bytte til. Du skriver så ut returskjema, fyller det ut, og legger det ved i retursendingen.

Dersom du har spørsmål angående dette kan du ta direkte kontakt med oss. Sommerbutikken er å treffe på følgende:

Telefon: (+47) 66 91 73 20

Epost:post@sommerbutikken.no